الهوية السردية المفهوم والتجلي

المؤلفون

  • محمد الجبوري

DOI:

https://doi.org/10.36394/jhss/18/1B/8

الكلمات المفتاحية:

الهوية، السردية، المفهوم، التجلي

الملخص

حاولنا في هذا البحث أن نكشف عن الهوية السردية من حيث المفهوم، ومن ثم نتتبع انشطاراته ومجيئه في السرد الروائي بوجوه مختلفة ومتباينة بناءً على ما يورده الكُتاب من مشكلات هوياتية، بعضها له حضور في الواقع وبعضها الآخر من نسج خيال المبدع.

    إن أهمية هذا البحث الموسوم بـ (الهوية السردية المفهوم والتجلي) تتجلى في محاولة تتبع مفهوم الهوية السردية من خلال عرض آراء النقاد للوصول إلى مفهوم أكثر دقة، يكون مستخلصاً بمجمله من حواراتنا مع تلك الآراء، ثم الشروع في استقراء التشظي الهوياتي السردي واستدعائه من المصادر الإبداعية والنقدية والفكرية لنكشف في نهاية الأمر عن جملة من الأنواع الهوياتية السردية التي تجلت في النتاج الروائي العربي. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج:

  • ثمة هويات سردية تقوم على التباين والتضاد أطلقنا عليها الهويات المتباينة، وهويات سردية تأخذ مفهومها من مصطلحها، وتكون دلالة المصطلح كاشفة عن ماهية المفهوم؛ وقد اصطلحنا عليها الهويات الواصفة.
  • حضور التمثيل الروائي لكل أنواع الانشطار الهوياتي التي وردت في البحث.

اجتراح بعض المصطلحات المحايثة أو إلحاقه بالمصطلحات الأصل أو الرئيسة بغية الإبانة وتوسيع المفهوم. واجتراح بعض التعريفات لبعض الهويات المتشظية؛ لعدم عثورنا على تعريفات لها عند النقاد، فكنا نشتق تعريفها من شروحات النقاد مثل الهوية الملوثة أو من وجود الهويات في النصوص الروائية مثل الهوية المُهادِنة. 

المراجع

• إبراهيم الكوني. (1991). رباعيات إبراهيم الكوني. ليبيا: دار التنوير للطباعة والنشر.

• إبراهيم عيسى. (2014). مولانا. القاهرة: الكرمة للنشر والتوزيع.

• أحمد سعداوي. (2013). فرانكشتاين في بغداد. بغداد: دار الجمل.

• الطيب صالح. (1981). موسم الهجرة إلى الشمال . بيروت: دار العودة.

• إليكس ميكشيللي. (1993). الهوية. دمشق: دار النشر الفرنسية.

• أمل بوتور. (2009). سوسن وعثمان. الأردن: فضاءات للنشر والتوزيع.

• إنعام كجه جي . (2014). طشاري . لبنان: دار الجديد.

• إيف ستالوني. (2014). الأجناس الأدبية. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

• حاتم الورفلي . (2009). الهوية والسرد بول ريكور. بيروت: دار التنوير.

• دعد الشيخ. (2006). الطالب المراهق وأزمة الهوية. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .

• دنا غالي . (2006). عندما تستيقظ الرائحة. بيروت: دار الجمل .

• سعد محمد رحيم. (2016). المثقف الذي يدس أنفه. بغداد: دار سطور.

• سعود السنعوسي. (2012). ساق البامبو. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.

• سعيدة بن بوزة. (2016). الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي. دمشق : دار نينوى.

• سنان أنطون. (2014). يا مريم. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• صلاح رزق. (2014). الشعر وقضية الهوية .القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب .

• صنع الله إبراهيم . (1998). ذات . القاهرة: المستقبل العربي .

• عبد الرحمن منيف . (1979). شرق المتوسط. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• عبد الله ابراهيم . (2004). المطابقة والإختلاف بحث في المركزيات الثقافية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• عبد الله إبراهيم . (2011). السرد والاعتراف والهوية . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

• عبد الله إبراهيم. (2008). موسوعة السرد العربي . الأردن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

• عزيز نعمان. (2009). الهوية المنسجمة والهوية المتشظية في نص"سميرغ" لمحمد ديب . مجلة الخطاب، صفحة 198.

• علي المقري. (2011). اليهودي الحالي . بيروت: دار الساقي.

• علي بدر. (2008). بابا سارتر . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

• علي بدر. (2008). حارس التبغ. بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• محمد العباس. (2009). مدينة الحياة /جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية- دراسة نقدية . دمشق : دار نينوى.

• ميسلون هادي. (2009). حلم وردي فاتح اللون. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• ميسلون هادي. (2012). زينب وماري وياسمين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• ميسلون هادي. (2012). زينب وماري وياسمين . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• نجيب محفوظ. (1979). بين القصرين. القاهرة: دار المعارف.

• وارد بدر السالم . (2001). مولد غراب . بغداد : دار الشؤون الثقافية .

• وارد بدر السالم . (2012). عجائب بغداد. بغداد: ثقافة للنشر والتوزيع.

• وارد بدر السالم. (2015). عذراء سنجار . بيروت: منشورات ضفاف .

الترجمة الحرفية (الصوتية) للمراجع العربية

Transliteration

Qa'imat Almasadir

• Ibrahim Alkuny. (1991). Ruba'iyat Ibrahim Alkuny. Libya: dar altanwir liltiba'ah wa alnashr.

• Ibrahim Essa . (2014). mawlana. Alqahirah: alkarmah lilnashr wa altawz'e.

• Ahmad S'adawy. (2013). Farankshtayn fi Baghdad. Baghdad: dar aljaml.

• Altayib Salih. (1981). mawsim alhijrah 'ilaa alshamal. Bairout: dar al'awdah.

• Iliks mikshily. (1993). Alhuwiat. Dimashq: dar alnashr alfaransiah.

• Amal Butour. (2009). Sawsan wa 'Uthman. Al'urdun: fada'at lilnashr wa altawz'e.

• In'am Kajah Ji. (2014). Tashary. Lubnan: dar aljadeed.

• Ief Stalouny. (2014). Al'ajnas Al'adabiah. Bairout: almunaththamah al'arabiah liltarjamah.

• Hatim Alwarfally. (2009). alhuwiyah wa alsard Bawl Rikur. Bairout: dar altanwer.

• D'aid Alshaikh. (2006). altaalib almurahiq wa 'azmat alhuwiah. majallat ittihad aljami'at al'arabiah liltarbiah wa 'elam alnafs.

• Dana Ghaly. (2006). 'indama tastaiqith alraa'ihah. Bairout: dar aljamal.

• Sa'ad Muhammad Rihaiyim. (2016). almathaqqaf alladhy yadussu 'anfahu. Baghdada: dar sutour.

• Su'oud Alsan'uosy. (2012). saaq albaambu. Bairout: Aldar al'arabiah lil'uloum nashiroun.

• Sa'idah bin Buzah. (2016). alhuwiah wa alikhtilaf fi alriwayah alnasawiyah fi almaghrib al'arby. Dimashq: Dar Nainawaa.

• Sinan Antoun. (2014). Yaa Mariam. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Salah Rizq. (2014). Alshi'er wa qadiyat alhuwiyah. Alqahirah. Alhai'ah almisriah al'ammah lilkitaab.

• San'a Allah Ibrahim. (1998). Dhaat. Alqahirah: almustaqbal al'araby.

• Abd Alrahman Muneef. (1979). sharq almutawassit. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Abd allah Ibrahim. (2004). almutabaqah wa alikhtilaf bahsun fi almarkaziyat althaqafiyah. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat walnashr.

• Abd Allah Ibrahim. (2011). Alsard wa ali'itiraaf wa alhuwiyah. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Abd Allah Ibrahim. (2008). Mawsu'at alsard al'araby. Al'urdun: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Aziz N'uman. (2009). alhuwiyah almunsajimah wa alhuwiah almutashathiyaht fi nass "Samiragh" li Muhammad Deeb. majallat alkhitab, s. 198.

• Aly Almuqry. (2011). alyahoudy alhaly. Bairout: Dar alsaaqy.

• Aly Badr. (2008). baba sartar. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Aly Badr. (2008). haris altabgh. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Muhammad Al'abbas. (2009). madinat alhayaah / jadal fi alfadaa' althaqaafy lilriwayah fi Alsa'oudiah- dirasah naqdiah. Dimashq: Dar Nainawaa.

• Maysiloun Hady. (2009). hulm wardy faith allawn. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Maysiloun Hady. (2012). Zainab wa Mary wa yasmeen. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Maysiloun Hady. (2012). Zainab wa Mary wa yasmeen. Bairout: almu'assasah al'arabiyah lildirasat wa alnashr.

• Najib Mahfouz. (1979). bain alqasrain. Alqahirah: dar alma'arif.

• Warid Badr Alsaalim. (2001). mawlid ghurab. Baghdada: dar alshu'oun althaqafiah.

• Warid Badr Alsaalim. (2012). Aja'ib Baghdad. Baghdad: Thaqafah lilnashr wa altawz'e.

• Warid Badr Alsaalim. (2015). Adhraa' Sanjar. Bairout: manshurat Difaaf.

منشور

2021-10-25

كيفية الاقتباس

الجبوري محمد. 2021. "الهوية السردية المفهوم والتجلي". مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانية والاجتماعية 18 (1B):268-85. https://doi.org/10.36394/jhss/18/1B/8.